Κωδικός ερώτησης: 2192 15/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο πεδίο στο ερώτημα Πληρωμή, το οποίο θα πολλαπλασιάζει την τιμή του πεδίου Τιμή του πίνακα Προϊόντα με τον αριθμό 0,23. Το όνομα του νέου πεδίου να είναι TaxVal. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016