Κωδικός ερώτησης: 2201 15/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Set the display control of the ItemCode field in the Orders table as List Box. Make sure the Row Source Type property is Table/Query and the data are derived from the Products table. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016