Κωδικός ερώτησης: 2204 18/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Set the appropriate validation rule in the Price field of the Products table to allow the input of prices equal or higher than 0 and equal or lower than 2900, or one of the following prices: 3000, 4000, 5000. Use the text Wrong price as validation text. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016