Κωδικός ερώτησης: 2205 19/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create the suitable Input Mask in the OrderDate field of the Orders table so that users can enter up to 2 digits for day, month and year. Use the symbol # as placeholder. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016