Κωδικός ερώτησης: 2214 19/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a new query named update2 that will locate all records where the Description field value of the Products table contains the word VIPER and update the Price field with Price * 1.1

Run the query only once.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016