Κωδικός ερώτησης: 2215 20/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε στον πίνακα Προϊόντα ένα ακόμη πεδίο με όνομα ΦΠΑ και τύπο Αριθμός-Πραγματικός διπλής ακρίβειας.

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα update3 το οποίο θα ενημερώνει όλες τις τιμές του πεδίου ΦΠΑ σε 19. Εκτελέστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016