Κωδικός ερώτησης: 2216 21/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε στον πίνακα Προϊόντα ένα ακόμη πεδίο με όνομα ΑξίαΦΠΑ και τύπο Αριθμός-Πραγματικός διπλής ακρίβειας.

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα update4 το οποίο θα ενημερώνει όλες τις τιμές του πεδίου ΑξίαΦΠΑ σε τιμή*0.19 με στρολογγυλοποίηση 2 δεκαδικών ψηφίων. Εκτελέστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016