Κωδικός ερώτησης: 2217 22/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην επιφάνεια εργασίας στον κατάλογο IL-ates\Access υπάρχει το αρχείο sqlscript.sql το οποίο περιέχει δύο ερωτήματα SQL. Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα create1 με το πρώτο ερώτημα του αρχείο sqlscript.sql και ένα άλλο ερώτημα με όνομα update1 με το δεύτερο ερώτημα του αρχείου sqlscript.sql. Εκτελέστε και τα δύο ερωτήματα με την σειρά αυτή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016