Κωδικός ερώτησης: 2217 22/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Locate the sqlscript.sql file which contains two SQL queries and is stored in the IL-ates\Access folder on your desktop. Then create a new query named create1 using the first query of the sqlscript.sql file. Then a second query named update1 using the second query of the sqlscript.sql file. Run both queries in the above order.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016