Κωδικός ερώτησης: 2218 23/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a new query named insert1 to append only the Code and Description fields of the Products table to the Products500 table of the records where the value of the Price field is lower or equal to 500. Run the query.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016