Κωδικός ερώτησης: 2220 25/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα minposotita το οποίο να εμφανίζει την μικρότερη τιμή της ποσότητας από τον πίνακα Παραγγελίες. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι min1

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016