Κωδικός ερώτησης: 2221 26/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα maxposotita το οποίο να εμφανίζει την μεγαλύτερη τιμή της ποσότητας από τον πίνακα Παραγγελίες. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι max1

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016