Κωδικός ερώτησης: 2222 27/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a new totals query named sumorders based on the r_orders query that will display only the Surname, FirstName, sum1 (the sum in the TotalValue field) and max1 (the maximum value in the TotalValue field) fields. Also apply sorting by sum1 in descending order.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016