Κωδικός ερώτησης: 2224 29/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα viper_sub το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει τα πεδία Περιγραφή και Τιμή. Στις εγγραφές που θα εμφανίζονται, να αρχίζει η περιγραφή από Viper και σε κάποιο σημείο της περιγραφής να βρίσκεται η λέξη sub Ταξινομήστε τα αποτελέσματα με φθίνουσα σειρά ως προς το πεδίο Τιμή

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016