Κωδικός ερώτησης: 230 21/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Am Anfang der zweiten Seite, auf dem Absatz der wie folgt beginnt TEST4U stellt dem Schüler, ... löschen Sie das Sonderzeichen, das den Text in zwei Zeilen aufteilt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016