Κωδικός ερώτησης: 233 9/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε μόνο το κελί με το κείμενο Διάρκεια από τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google