Κωδικός ερώτησης: 239 14/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie im aktuellen Dokument eine neue Tabelle mit einer Spalte und vier Zeilen ein. Formatieren Sie die erste bzw. die dritte Zelle mit einer Schattierung Weiß, Hindergrund 1, dunkler 15% und die dritte bzw. die vierte Zelle mit einer Schattierung Weiß, Hindergrund 1, dunkler 25%.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016