Κωδικός ερώτησης: 239 14/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον έγγραφο εισάγετε έναν νέο πίνακα με μία στήλη και 4 γραμμές. Στο πρώτο και τρίτο κελί εφαρμόστε σκίαση Λευκό, Φόντο 1, πιο σκούρο 15% και στο δεύτερο και τέταρτο Λευκό, Φόντο 1, πιο σκούρο 25%

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google