Κωδικός ερώτησης: 253 20/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Geben Sie im aktuellen leeren Dokument den folgenden Text ein:
Eiweißreiche Mahlzeiten: Fleisch, Hülsenfrüchte, Fisch. Ich probiere mal alles.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016