Κωδικός ερώτησης: 254 8/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εκτυπώστε το τρέχον έγγραφο στο αρχείο TEST4UFolder\myprint3.prn της επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016