Κωδικός ερώτησης: 255 15/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε ολόκληρη την δεύτερη γραμμή του πίνακα στο τρέχον έγγραφο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google