Κωδικός ερώτησης: 2764 6/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα στον φάκελο IL-ates\files που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας με την μορφή Βιβλίου εργασίας Excel (97-2003) και όνομα book1.xls

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016