Κωδικός ερώτησης: 2785 15/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην έκθεση R_Παραγγελίες2 προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα Λεπτομέρεια το οποίο να υπολογίζει το γινόμενο της Τιμής επί της Ποσότητας για κάθε παραγγελία. Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε μορφή Ευρώ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016