Κωδικός ερώτησης: 2786 16/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην έκθεση R_Παραγγελίες3 τροποποιήστε κατάλληλα το πλαίσιο κειμένου που εμφανίζει το επίθετο έτσι ώστε να εμφανίζεται το επίθετο και το όνομα με ένα κενό μεταξύ τους.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016