Κωδικός ερώτησης: 2799 19/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην έκθεση R_Παραγγελίες προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα Υποσέλιδο έκθεσης το οποίο να εμφανίζει την μικρότερη τιμή του πεδίου ΗμερομηνίαΠαραγγελίας. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016