Κωδικός ερώτησης: 2844 15/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην έκθεση R_Προϊόντα μετακινήστε, στο υποσέλιδο της έκθεσης, το πλαίσιο κειμένου στο οποίο εμφανίζεται η ημερομηνία.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016