Κωδικός ερώτησης: 3001 1/25
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μία νέα παρουσίαση και αποθηκεύστε την με όνομα pptest στο κατάλογο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016