Κωδικός ερώτησης: 3003 2/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε έναν νέο υποφάκελο με όνομα myppts μέσα στον φάκελο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση με όνομα test.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016