Κωδικός ερώτησης: 3012 2/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταβείτε στην 4η διαφάνεια με τίτλο (Android: Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του). Εφαρμόστε δεξιά στοίχιση σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google