Κωδικός ερώτησης: 3017 1/13
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wechseln Sie zur Folie mit dem Titel POWERPOINT. Übernehmen Sie dann auf dem Sekretariatsbild den Effekt Blenden (vertikal) und klicken Sie auf die Option Nach Vorherigen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016