Κωδικός ερώτησης: 3020 3/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Navigate to the POWERPOINT 2000 slide and insert a new slide in Title and Content layout. Then enter the text POWERPOINT 2000 Market Share as title of the new slide. Apply 44pt font size to the text POWERPOINT 2000 and place it in the 1st line of the title. Then apply 28pt font size to the text Market Share and place it in the 2nd line of the title.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Google Slides