Κωδικός ερώτησης: 3028 2/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Positionieren Sie das Zeichnungsobjekt mit dem Text INFO professional vor dem Zeichnungsobjekt mit dem Text INFO advanced.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Positionieren Sie das Zeichnungsobjekt mit dem Text INFO professional vor dem Zeichnungsobjekt mit dem Text INFO advanced.