Κωδικός ερώτησης: 305 1/23
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε σκίαση σκούρο κίτρινο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016