Κωδικός ερώτησης: 3055 4/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wechseln Sie zur Folie mit dem Titel EXCEL Menü Präsentation und ändern Sie die Farbe der Balken für Bluray und CDs, wählen Sie eine beliebige Farbe aus.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Wechseln Sie zur Folie mit dem Titel EXCEL Menü Präsentation und ändern Sie die Farbe der Balken für Bluray und CDs, wählen Sie eine beliebige Farbe aus.