Κωδικός ερώτησης: 3056 3/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Apply the Dissolve trunicodetion only to the last slide of the presentation with the following features: it should have duration 3 seconds, and should appear automatically after 5 seconds without a mouse click.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016