Κωδικός ερώτησης: 306 2/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε περίγραμμα με διαφορετικό χρώμα για κάθε πλευρά

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016