Κωδικός ερώτησης: 3078 6/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Übernehmen Sie ein 3D-Format für den Stern der aktuellen Folie, indem Sie den Stil (Voreinstellung) Voreinstellung 12 auswählen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Übernehmen Sie ein 3D-Format für den Stern der aktuellen Folie, indem Sie den Stil (Voreinstellung) Voreinstellung 12 auswählen.