Κωδικός ερώτησης: 3091 6/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εκτυπώστε τις σημειώσεις για το ακροατήριο για όλες τις διαφάνειες της τρέχουσας παρουσίασης με 9 διαφάνειες ανά σελίδα (κατακόρυφα).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Εκτυπώστε τις σημειώσεις για το ακροατήριο για όλες τις διαφάνειες της τρέχουσας παρουσίασης με 9 διαφάνειες ανά σελίδα (κατακόρυφα).