Κωδικός ερώτησης: 31 8/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε τo αρχείο Άσκηση.pdf

Στη συνέχεια προσπαθήστε να δημιουργήσετε την εικόνα. Η καρδιά, τα δύο βέλη και η έλλειψη δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο μέγεθος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016