Κωδικός ερώτησης: 310 3/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου 1905-1972 ούτως ώστε αυτό να βρίσκεται στα δεξιά της φωτογραφίας και να έχει κατεύθυνση προς τα πάνω.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016