Κωδικός ερώτησης: 311 4/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Υποβιβάστε την παράγραφο η οποία είναι μορφοποιημένη με στυλ παραγράφου επικεφαλίδα 1 (επίπεδο 1) σε επικεφαλίδα 2 (επίπεδο 2)

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016