Κωδικός ερώτησης: 3113 6/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Delete the organization chart but not the object placeholder of the current slide.