Κωδικός ερώτησης: 3120 4/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Apply the Fly In From Bottom animation to the main text (not the Title) which appears in the 1st slide. Make sure it starts with a mouse click.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Google Slides