Κωδικός ερώτησης: 3129 8/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Make sure the shape on the left is similar to that on the right. Apply orange background color, blue color on the mouse shape and yellow on the screen circle. Then remove the green border from the shape on the right.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016