Κωδικός ερώτησης: 3130 9/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μετακινήστε την εικόνα της τελευταίας διαφάνειας ακριβώς στο κέντρο (οριζοντίως και καθέτως) της διαφάνειας, περιστρέψτε την κατά 85 μοίρες προς τα δεξιά και φροντίστε να εμφανίζεται ως υδατογράφημα.