Κωδικός ερώτησης: 3130 9/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Move the image at the center (both horizontally and vertically) of the last slide. Rotate the image by 85 degrees to the right and make sure it is displayed in a Washout form.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016