Κωδικός ερώτησης: 3132 9/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

You can see three shapes on the first slide of the current presentation. Change the layout as follows: place the square in the background, the circle in the middle and the rectangle in the foreground of the image. Then group all shapes together.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016