Κωδικός ερώτησης: 3135 11/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μετατρέψτε τον συνδεδεμένο πίνακα σε εικόνα.