Κωδικός ερώτησης: 3140 11/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Open the despoina.bmp image from the IL-ates\PowerPoint folder of your desktop using an image editing application. Rotate the image by 90 degrees and then save it as despoina2.bmp to the same folder.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016