Κωδικός ερώτησης: 3182 13/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Display an icon on the first slide of the presentation. Link the icon to the Excel file named Scenario and located in the IL-ates\PowerPoint folder of your desktop.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016